Inovacija

Inovacija

CONVISO® SMART je inovacija u kontroli korova šećerne repe. Uzgojne sposobnosti i napori tvrtke KWS omogućile su razvoj modernih, na herbicide tolerantnih hibrida šećerne repe, klasičnim uzgojnim metodama.

Ovo postignuće otvara vrata uvođenju nove strategije kontrole korova u šećernoj repi. Inovacija je hibrid šećerne repe tolerantan na herbicide i odgovarajući herbicid, dostupni u Europi. Ovaj inovativni sistem otvara nove mogućnosti za učinkovitu kontrolu korova, uključujući i teške korove.

Novi herbicid sadrži dvije djelatne tvari za novi način djelovanja u kontroli korova šećerne repe.

Double quotes image in circle

Temeljeni na novom sistemu, hibridi šećerne repe tolerantni na herbicide i odgovarajući herbicid, mogu biti uvedeni u šećernu repu.

Dr. Andreas Loock - oplemenjivač šećerne repe u tvrtki KWS

Način djelovanja CONVISO® ONE

Ponekad se događa spontana prirodna izmjena enzima. Od 1.5 milijardi enzima, KWS je identificirao jedan, prirodno tolerantan na herbicide, koji je bio baza za razvoj ovog novog sistema. Tolerantnost novih sorti šećerne repe dobivena je kroz promjenu koja se prirodno događa u enzimu uključenom u biosintezu esencijalnih amino kiselina.

Biljke šećerne repe s tim promijenjenim enzimom, izabrane su i korištene za daljnu selekciju i razvoj SMART KWS sorti.

Kod repe s enzimima tolerantnim na CONVISO® ONE herbicid se ne može vezati na enzim zbog promjena ali se podloga i dalje veže i šećerna repa će nastaviti rasti.

Enzimi korova nemaju tu promjenu, zato se CONVISO® ONE može vezati za enzim koji blokira supstrat od vezanja za podlogu i uzrokuje da biljka umire.

  • Sugarbeet