Inovativan herbicid

CONVISO® ONE

Novi herbicid u uzgoju šećerne repe - posebno za SMART KWS sorte

U najboljem bi slučaju omogućio potpunu kontrolu korova sa:

  • Samo 2 aplikacije godišnje
  • Samo 1l/ha herbicida godišnje
  • Samo 80 g djelatnih tvari na hektar i godinu
Molimo poštujte smjernice za upravljanje otpornošću korova!
CONVISO® ONE može biti preporučen za korištenje u kombinaciji sa dodatnim načinima djelovanja.

CONVISO® ONE – sadrži novi djelatnu tvar za kontrolu korova u usjevima šećerne repe

Djelovanje preko lista i tla

Foramsulfuron je herbicid koji se koristi za djelovanje preko lista.

Djelovanje preko lista biljke

CONVISO® ONE biti će tekući proizvod formiran kao uljna disperzija (OD). Dvije djelatne tvari CONVISO® ONE već su registrirane za usjeve u EU, ali su nove u kontroli korova šećerne repe.

CONVISO® ONE se može koristiti samo na SMART KWS sortama šećerne repe. Ukoliko tretirate klasične sorte, one će biti uništene.

CONVISO® ONE – dobri rezultati u kontroli teških korova

Abutilon
Aethusa
Ambrosia
Chenopodium
Mercurialis
Polygonum
Sorghum
  • Sugarbeet