SMART sistem

SMART sistem

CONVISO® SMART je inovativan sistem kontrole korova šećerne repe. Dvije ključne komponente funkcioniraju "rame uz rame":

Seeds

SMART KWS sjeme

Inovativni hibridi šećerne repe u potpunosti tolerantni na ALS-inhibitor herbicide

White plus sign in green circle
Canister

CONVISO® ONE Bayer herbicid

Herbicidi na osnovu ALS-inhibitatora

SMART KWS sjeme

SMART KWS sorte nude dodatnu opciju za uzgoj šećerne repe. SMART KWS sorte nastale su na istom principu kao i klasične sorte.

Više detalja

Inovativan herbicid

Novi herbicid u uzgoju šećerne repe - posebno za SMART KWS sorte

Najbolji ishod je potpuna kontrola korova sa:

  • samo 2 aplikacije herbicida godišnje
  • samo 1 L/ha herbicida godišnje
  • samo 80 g djelatnih tvari na hektar i godinu

  • Sugarbeet