Upravljanje otpornošću korova

Upravljanje otpornošću korova

Jedno od glavnih pravila, prekomjerno korištenje istoga herbicida kao i ponavljanje istih aktivnosti povećava mogućnost te vodi ka rezistentnosti korova na herbicid. S tim u svezi uz rotaciju kultura u plodoredu, nekoliko je preventivnih mjera koje smanjuju rizik od rezistentnosti korova.

Preporuke za proaktivno upravljanje kontrolom korova

 • Koristite agronomske mjere kako bi:
  1. bili efikasni u izbjegavanju stvaranja sjemenske proizvodnje korova
  2. vodili brigu o populaciji sjemena korova u tlu

 • Kultivacija tla od min 10 cm nakon žetve i prije sjetve sljedeće kulture se preporuča
 • U slučaju reducirane obrade tla, primjena neselektivanog herbicida na iznikle korove prije sjetve može biti prikladna mjera
 • Za smanjivanje pritiska korova gdje je moguće preporuča se korištenje „catch crop”
 • Poštujte plodored

 • Mijenjati/rotirati herbicide različitog mehanizma djelovanja: Jednom u trogodišnjem plodoredu s ozimim žitaricama upotrijebiti prije i poslije pojave korova herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova koji u sebi nema djelatne tvari iz skupine ALS inhibitora
 • U slučaju stresnih uvjeta npr. suša, korištenje tank mixa s nekim standardnim herbicidom može osigurati maksimalnu učinkovitost na korove
 • Koristiti pune doze preparata
 • Koristiti herbicide u optimalnom stadiju korova za suzbijanje

Preporuke za specifično upravljanje otpornošću korova

Ako nema prijašnjih slučajeva otpornosti korova na polju:

Preporuča se CONVISO® ONE shema

Ukoliko je uočena ili se sumnja na otpornost korova:

1. Identificirajte korov koji je zastupljen

2. Pronađite pravovaljan efikasan način djelovanja

3. Primjenite CONVISO® ONE kao mješavinu ili u sekvencama s drugim non ALS herbicidima.

U slučaju otpornosti na ALS ili rizik od razvoja otpornosti:

Nemojte koristiti CONVISO® SMART sistem na polju.

Upravljanje otpornošću korova

Otpornost na korove globalni je problem i raste u posljednjih nekoliko godina. Otpornost se lako razvija u situacijama visokog pritiska u selekciji.
To se može dogoditi ukoliko koristite iste metode u kontroli korova, što će na kraju rezultirati pojedinim biljkama koje su tolerantne.
Stoga se uvijek držite 4 načela kako bi bili na pravom putu za uspješnu strategiju upravljanja otpornošću korova.

 • Sugarbeet